چرا اینجا؟

مدت ها در ذهنم بود که ننگ رسانه های اجتماعی رایج را از سر خود دور کنم. نمی دانم چرا ولی با فعالیت زیاد در رسانه های اجتماعی (روز) احساس می کنم در خانه غصبی زندگی می کنم. احساس می کنم در منزلی هستم که مدت کوتاهی را در آن اجاره نشین هستم و آن احساس ناب صاحب خانه بودن را نداشتم.

چند ماهی بود که در ذهنم دنبال فضای “خیلی” شخصی می گشتم. جایی که بتوانم آب و رنگش را خودم انتخاب کنم و برای خیلی چیزهایش برنامه ریزی داشته باشم. این شد که مانند سالیان دور به فکر زدن صفحه ای کاملا شخصی برای خود افتادم. چیزی که می بینید حاصل همان تصمیم نهایی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ است.

خوشحالم که مرا در اینجا می بینید؛ در خانه ی خودم!