از سالی که گذشت به سالی که پیش رو است

نمیدانم این جمله برای چه کسی بود که میگفت: «عید واقعی از آن کسی اسـت که پایان سالش را جشن بگیرد، نه آغاز سالی که از آن بی خبر است.» ولی همین جمله محوریت این نوشته را تا حدودی مشخص می‌کند. یعنی قرار نیست آرزوهای سال آینده را به تنهایی بازگو کنم که بیشتر غرض من تحلیل سالی بود که همین چند ساعت پیش از سرمان گذشت.

سال ۱۳۹۸ از آن سال‌هایی بود که پر از اتفاقات هنجار و نا به هنجار بود، پر از خواستن ها و نخواستن‌ها، پر از شدن ها و نشدن ها بود و پر از احساسات و عواطفی که خواسته و ناخواسته می‌آمدند و میرفتند و …
هر چه که بود باید بگویم تقریبا سال ۱۳۹۸ برای من بهترین سال زندگی ام بود. می‌دانم که مدام در تلاطم جامعه غوطه ور بودم و مدام با احساساتم می‌جنگیدم و باید حالِ خراب خیلی از مردمان و اطرافیان را با ناراحتی می‌دیدم و تحمل می‌کردم ولی در نهایت ظرف ۹۸ برای من ظرف پرباری بود. ذیل همین نوشته به مواردی چند از این سال خواهم پرداخت.
بیشترِ تحلیلی که از سال گذشته خواهم داشت نسبت به «نمودار چرخ زندگی» خواهد بود؛ به این دلیل که آن را مجموعه ای خلاصه اما کامل از موارد مختلف در زندگی می‌دانم.

چرخه زندگی

رشد و یادگیری: اگر یادگیری را به دو بخش آکادمیک و اکتسابی(حاصل از تجربه) تقسیم بندی کنم، اوضاع در قسمت اول یعنی آکادمیک آنچنان چنگی به دل نمی زد ولی اگر یادگیری اکتسابی حاصل از تجربه، سعی و خطا را در آن بگنجانیم آمار به طرز معناداری فرق می‌کند. ۹۸ سالی سراسر از تجربه هایی بود که برای اولین بار اتفاق افتاده بودند و در هر کدام از این تجربه ها رشد و حرکتی رو به جلو در دل خود داشت.

– اگر بخواهم نیک بنگرم؛ باید در سال جدید وزن یادگیری آکادمیک را به طرز معناداری افزایش دهم. ( یکی از دلایلی که سال ۱۳۹۸ برای من سال یکتایی بود وجود تجربه های متعدد آن بود که مرا هر روز متفاوت تر از روز دیگر نگاه می داشت. این را میدانیم که تجربه بیشتر یعنی، زمین خوردن بیشتر و سیلی های بیشتر؛ ولی در این مسیر و در این سال چیزی که بیش از گذشته رخ نشان می داد همین تجربه های کوچک و بزرگ بود؛ که پس از مدتی که از دردشان می‌گذشت تبدیل به خاطره‌هایی قدرتمند می‌شدند.)

شغل و حرفه: یکی از چند قسمتِ چالش برانگیز ۹۸ در این بند خلاصه می‌شود. در زمینه شغلی امسال سال ه خوبی بود. وسعت کار و تنوع خدماتی که ارائه شد غیر قابل قیاس با سال پیش بود. کیفیت کارها در برخی حوزه ها به طرز مبرهن و غیر قابل باوری بهبود یافته بود. اینکه خدمات گسترش پیدا میکند یعنی خوبی ها و بدی ها(در کنار هم) افزایش پیدا خواهد کرد و چالش ها به طبع آن متفاوت خواهد بود، در این سال نیز بدین گونه بود. امسال به خوبی فهمیدم چیزی که در زندگی حرفه‌ای باید به دنبال آن باشم، خلاقیت، تفاوت، یکتا بودن و کیفیت است، که همه این ها در زیر چتر تعهد معنا پیدا خواهد کرد.

– اگر بخواهم نکاتی را در جهت بهبودی در سال آینده نام ببرم: ۱- مشخص نمودن دقیق خدمات ۲- جلوگیری از چندپارگی خدمات ارائه شده ۳- تمرکز بیشتر ۴- مدیریت بهتر زمان ۵- نه گفتن های به موقع ۵- نظم بیشتر امور ۶- استفاده بیشتر از دانشِ روز(دانشی به لحظه به روز می‌گردد) ۷- گرفتن کمک های به موقع و اضافه شدن نیروها در زمان مقتضی نام برد.
– و نکته ی دیگری که باید اضافه کرد، پذیرش کارهای محدود ولی با کیفیت است؛ که به هیچ عنوان نباید به علت‌های معقول یا نا معقول از آن عدول کرد.
ادامه مطلب »

مالی اقتصادی: امسال بیش از هر زمان دیگری متوجه شدم که اگر در زمینه‌ای زبده باشیم، دغدغه‌های مرسوم کاری معنایی نخواهد داشت. به شکل معناداری متوجه شدم، کار با کیفیت؛ متفاوت؛ کاری که دردی از کاربر رفع کند همیشه جایگاه خود را خواهد داشت و به تبع انتفاع مالی نیز خواهد داشت. شکر خدا در این زمینه پیشرفت‌هایی در حد خود و شاید فراتر از آن داشتم.

– اگربخواهم نکاتی را جهت بهبودی در سال آینده در این زمینه نام ببرم: ۱- تحلیل دقیق میزان در آمد به گونه ای که نموداردر آمد در هر حوزه و در هر بازه مشخص گردد ۲- سرمایه گذاری بیشتر در حوزه‌های مختلف(ایجاد سبد های منعطف) ۳- به روز بودن اطلاعات مالی ۴- ورود به بازارهای جدید سرمایه گذاری در حد قوه خواهد بود.

خانواده دوستان: اگر بخواهیم به درستی در این باره اظهار نظر کنیم باید چند حوزه را جدا کنیم. ابتدا حوزه خانواد و دوستان. ارتباط با خانواده مانند سالیان گذشته از نمره خوبی برخوردار خواهد بود. در حوزه رابطه با دوستان امسال نسبت به سالیان گذشته رتبه پایین تری خواهد داشت؛ چون این طبیعی است که شما هر چه در مقوله دیگری انرژی بیشتری بگذارید در دیگر سو باید انرژی کمتری را صرف کنید.
– اگربخواهم نکاتی را در جهت بهبودی در سال آینده در این زمینه نام ببرم: ۱- غنی کردن ارتباطات دوستانه معنادار تر و غنی تر و عمیق تر در جهت اهداف زندگی خواهد بود. ۲- میزان وقت در هر رابطه را به تناسب منفعت ذهنی، اخلاقی، حرفه‌ای و … تنظیم خواهم نمود. ۳- گسترش دایره ارتباطات دوستانه در برخی حوزه‌ها ۴- فرصت بیشتر برای عمیق تر شدن برخی روابط دوستانه و خانوادگی.

– و نکته ای که باز و مجدد باید توجه داشت این است که اصولا روی حساب و حرف کسی نمی‌شود زندگی خود را بنا کنیم، و در این سال من این را به خوبی برای چندمین بار درک کردم. و فهمیدم که ما اصولا و در بهترین حالت تنهایی های عمیقی را در دل خود داریم و باید با آن ها زندگی کنیم؛ وقتی کسی یا گروهی را در ذهنمان پر رنگ می‌کنیم داریم خودمان را برای تو دهی خوردن بیش از گذشته آماده می‌کنیم. پس در بهترین حالات ما همراهان موقتی را خواهیم داشت چون خودمان در این دنیای موقت به صورت پاره وقت زندگی خواهیم کرد.

ارتباطات: که احساس می‌کنم در دل مورد فوق به حد کافی به آن پرداخته شده است. این نکته خالی از لطف نیست که ارتباطاتی درست و سالم در آغوشِ ذهنی سالم، روانی پاک معنا می‎‌گیرد.

تفریح: اینجای کار کمی در این سال مورد غفلت قرار گرفت. تفریح به همراه «سلامتی جسم و تناسب » مورد غفلت قرار گرفت. البته به تفاخر زمان و مکان از خجالتش در آمدیم ولی تفریح زمانی معنا پیدا می‌کند که برنامه ای تقریبا مشخص و حتمی داشته باشد و جزئی از برنامه اصلی باشد.

سلامت جسم و تناسب: مانند توضیحات بالا: « ولی … زمانی معنا پیدا می‌کند که برنامه ای تقریبا مشخص و حتمی داشته باشد. و جزئی از برنامه اصلی باشد. »

معنویات: چیزی که در ظاهر شاید اهمیت چندانی نداشته باشد ولی در بزنگاه هایی خاص یقه ما را به بدترین شکل ممکن، پیش خودمان می‌گیرد. اسم این قسمت، لنگر روزهای سخت است که اگر نباشد عجیب تکان هایی را تجربه خواهیم کرد. که از این بابت متاسفیم.

سلامتی روان: این یک مسیر است، مسیری همیشگی که ایستادن در آن بی معنی است. باید همیشه در مسیر حواسمان به قطعات ماشین(خودمان) باشد. در این سال مطالعات بدی مانند سالیان گذشته نداشتیم و تقریبا اطلاعات خوبی به ما رسید.

– اگربخواهم نکاتی را جهت بهبودی در سال آینده در این زمینه نام ببرم:۱-همیشه رسیدن و دانستن اطلاعات خوب برایمان کافی نخواهد بود، هضم باید.۲- باید زمان بیشتری را برای ته نشین شدن زندگی کنار گذاشت. زمان هایی که بنشینی و از روی شفقت و مهربانی و گاهی سختگیرانه با خود برخورد کنی.۳- باید گاهی از دیگران برای تحلیل خودمان و احوالاتمان کمک های جدی بخواهیم. ۴- باید بیشتر خود را مرور کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *