ماه: مارس 2020

از سالی که گذشت به سالی که پیش رو است

نمیدانم این جمله برای چه کسی بود که میگفت: «عید واقعی از آن کسی اسـت که پایان سالش را جشن بگیرد، نه آغاز سالی که از آن بی خبر است.» ولی همین جمله محوریت این نوشته را تا حدودی مشخص می‌کند. یعنی قرار نیست آرزوهای سال آینده را به تنهایی بازگو کنم که بیشتر غرض من تحلیل سالی بود که همین چند ساعت پیش از سرمان گذشت.

سال ۱۳۹۸ از آن سال‌هایی بود که پر از اتفاقات هنجار و نا به هنجار بود، پر از خواستن ها و نخواستن‌ها، پر از شدن ها و نشدن ها بود و پر از احساسات و عواطفی که خواسته و ناخواسته می‌آمدند و میرفتند و …
هر چه که بود باید بگویم تقریبا سال ۱۳۹۸ برای من بهترین سال زندگی ام بود. می‌دانم که مدام در تلاطم جامعه غوطه ور بودم و مدام با احساساتم می‌جنگیدم و باید حالِ خراب خیلی از مردمان و اطرافیان را با ناراحتی می‌دیدم و تحمل می‌کردم ولی در نهایت ظرف ۹۸ برای من ظرف پرباری بود. ذیل همین نوشته به مواردی چند از این سال خواهم پرداخت.
بیشترِ تحلیلی که از سال گذشته خواهم داشت نسبت به «نمودار چرخ زندگی» خواهد بود؛ به این دلیل که آن را مجموعه ای خلاصه اما کامل از موارد مختلف در زندگی می‌دانم.

چرخه زندگی

رشد و یادگیری: اگر یادگیری را به دو بخش آکادمیک و اکتسابی(حاصل از تجربه) تقسیم بندی کنم، اوضاع در قسمت اول یعنی آکادمیک آنچنان چنگی به دل نمی زد ولی اگر یادگیری اکتسابی حاصل از تجربه، سعی و خطا را در آن بگنجانیم آمار به طرز معناداری فرق می‌کند. ۹۸ سالی سراسر از تجربه هایی بود که برای اولین بار اتفاق افتاده بودند و در هر کدام از این تجربه ها رشد و حرکتی رو به جلو در دل خود داشت.

– اگر بخواهم نیک بنگرم؛ باید در سال جدید وزن یادگیری آکادمیک را به طرز معناداری افزایش دهم. ( یکی از دلایلی که سال ۱۳۹۸ برای من سال یکتایی بود وجود تجربه های متعدد آن بود که مرا هر روز متفاوت تر از روز دیگر نگاه می داشت. این را میدانیم که تجربه بیشتر یعنی، زمین خوردن بیشتر و سیلی های بیشتر؛ ولی در این مسیر و در این سال چیزی که بیش از گذشته رخ نشان می داد همین تجربه های کوچک و بزرگ بود؛ که پس از مدتی که از دردشان می‌گذشت تبدیل به خاطره‌هایی قدرتمند می‌شدند.)

شغل و حرفه: یکی از چند قسمتِ چالش برانگیز ۹۸ در این بند خلاصه می‌شود. در زمینه شغلی امسال سال ه خوبی بود. وسعت کار و تنوع خدماتی که ارائه شد غیر قابل قیاس با سال پیش بود. کیفیت کارها در برخی حوزه ها به طرز مبرهن و غیر قابل باوری بهبود یافته بود. اینکه خدمات گسترش پیدا میکند یعنی خوبی ها و بدی ها(در کنار هم) افزایش پیدا خواهد کرد و چالش ها به طبع آن متفاوت خواهد بود، در این سال نیز بدین گونه بود. امسال به خوبی فهمیدم چیزی که در زندگی حرفه‌ای باید به دنبال آن باشم، خلاقیت، تفاوت، یکتا بودن و کیفیت است، که همه این ها در زیر چتر تعهد معنا پیدا خواهد کرد.

– اگر بخواهم نکاتی را در جهت بهبودی در سال آینده نام ببرم: ۱- مشخص نمودن دقیق خدمات ۲- جلوگیری از چندپارگی خدمات ارائه شده ۳- تمرکز بیشتر ۴- مدیریت بهتر زمان ۵- نه گفتن های به موقع ۵- نظم بیشتر امور ۶- استفاده بیشتر از دانشِ روز(دانشی به لحظه به روز می‌گردد) ۷- گرفتن کمک های به موقع و اضافه شدن نیروها در زمان مقتضی نام برد.
– و نکته ی دیگری که باید اضافه کرد، پذیرش کارهای محدود ولی با کیفیت است؛ که به هیچ عنوان نباید به علت‌های معقول یا نا معقول از آن عدول کرد.
ادامه مطلب »